NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Rialachas

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta tiomanta le hard-chaighdeáin oibriúcháin rialachais chorparáideach agus ghlac sí le córas rialachais chorparáideach de réir an chleachtais is fearr. Tá an Cód Cleachtais seo curtha i bhfeidhm ag Comhairle na CNCM do Rialachas na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. 

Tá an CNCM tiomanta glacadh le comhshaol oiriúnach le dul i ngleic le hábhair imní i dtaca le héagóir féideartha san ionad oibre agus leis an tacaíocht riachtanach a chur ar fáil d’oibrithe chun fíor-ábhair imní a tharraingt aníos. Is é is cúis leis an bPolasaí Nochta Cosanta seo ná oibrithe an CNCM nó aon duine a d’oibrigh don CNCM a spreagadh le héagóir a nochtadh agus cosaint a chur ar fáil don duine a dhéanann an nochtadh.