NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Séanadh Ócáide

Tógfar grianghraif ag ócáidí. Féadfaidh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) na grianghraif a úsáid chun na gcríoch seo a leanas:

  • caidreamh poiblí ar shuíomhanna gréasáin agus ardáin meán sóisialta CNCM
  • le roinnt leis na meáin nó leis an bpreas atá ag tuairisciú faoin seimineár
  • foilseacháin/ailt faoin seimineár.

Coinneoidh CNCM na grianghraif ar feadh trí bliana ar a mhéad.

TABHAIR FAOI DEARA: Mura dteastaíonn uait go dtógfaí grianghraif díot ag ócáidí, cuir é sin in iúl do chomhalta foirne ó CNCM nuair a shroicheann tú an ócáid. Má tá aon cheist eile agat faoi na grianghraif, seol ríomhphost chuig dpo@ncca.ie.