NCCA logo NCCA logo

Séanadh Ócáide

Tógfar grianghraif ag ócáidí. Féadfaidh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) na grianghraif a úsáid chun na gcríoch seo a leanas:

  • caidreamh poiblí ar shuíomhanna gréasáin agus ardáin meán sóisialta CNCM
  • le roinnt leis na meáin nó leis an bpreas atá ag tuairisciú faoin seimineár
  • foilseacháin/ailt faoin seimineár.

Coinneoidh CNCM na grianghraif ar feadh trí bliana ar a mhéad.

TABHAIR FAOI DEARA: Mura dteastaíonn uait go dtógfaí grianghraif díot ag ócáidí, cuir é sin in iúl do chomhalta foirne ó CNCM nuair a shroicheann tú an ócáid. Má tá aon cheist eile agat faoi na grianghraif, seol ríomhphost chuig dpo@ncca.ie.