NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Foireann CNCM

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Is céimní de chuid Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath é John Hammond, áit a chur sé MSc sa Staidéar Comhionannais i gcríoch chomh maith. Tá cúlra aige sa mhúinteoireacht iar-bhunscoile, san fhorbairt curaclaim agus stiúir sé cur i bhfeidhm roinnt forbartha curaclaim agus tionscnaimh náisiúnta san oideachas. D’oibrigh sé mar Oifigeach Oideachais agus mar Phríomhfheidhmeannach Tánaisteach don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus tá sé mar Phríomhfheidhmeannach reatha ag an CNCN.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le John ag: ceo@ncca.ie

/images/default.jpg