NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Fiosruithe Taighde

Iarrataí ar fhaisnéis shonrach

Má tá taighde ar bun agat ar réimse sonrach oibre, déan iarracht catalóg na bhfoilseachán a chuardach.

Má tá iarratas agat ar fhaisnéis shonrach, cuir d'iarratas i ríomhphost chuig research@ncca.ie. Déan cinnte go gcuirfidh tú an oiread sonraí agus is féidir isteach; gach seans go bhfaighidh tú an fhaisnéis bheacht a theastaíonn uait má chuireann tú ceisteanna sonracha orainn seachas a bheith ag fiafraí dúinn faoi réimsí leathana oibre. Déanfaimid iarracht freagra a thabhairt laistigh de cúig lá oibre, cé go bhféadfadh sé sin a bheith níos faide, ag brath ar an gcineál faisnéise, agus cén sórt topaic atá ann i láthair na huaire. 

Taighdeoirí Iarchéime

Má tá taighde ar bun agat mar chuid de staidéar dochtúireachta, nó má tá obair choimisiúnaithe ar siúl agat do ghníomhaireacht nó d'eagraíocht, b'fhéidir go mbeifeá in ann roinnt den fhoireann a chur faoi agallamh mar chuid de do staidéar. Déanfaimid ár ndícheall cabhrú leat, cé nach mbeimid in ann é sin a dhéanamh i gcónaí, agus d'fhéadfadh sé suas le ceithre seachtaine é a eagrú.

Dá mba mhaith leat agallamh a iarraidh, is féidir leis sin a dhéanamh trí research@ncca.ie. Mínigh do cheist thaighde agus aidhm an agallaimh. Má tá duine faoi leith gur mhaith leat a chur faoi agallamh, tabhair a n-ainm agus mínigh cén fáth gur mhaith leat é sin a dhéanamh. Seol isteach freisin imlíne de sceideal an agallaimh, agus dréacht de na ceisteanna a bheidh á gcur agat.