NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Iarratais ar Thairiscintí

Iarratais reatha ar thairiscintí maidir le taighde ar chúrsaí curaclaim agus measúnaithe.

 • Taighde ar thionchar Tionscadal Mata ar fheidhmíocht scoláirí sa mhatamaitic sa tsraith shinsearach

  Iarratas ar Thairiscintí maidir le Taighde ar thionchar Tionscadal Mata ar fheidhmíocht scoláirí sa mhatamaitic sa tsraith shinsearach

  Tá CNCM sna céimeanna deiridh de phróiseas athbhreithnithe ar thionchar Tionscadal Mata ar fheidhmíocht scoláirí sa mhatamaitic ag an dara leibhéal agus sa chás ina dtéann siad ar aghaidh chuig staidéar matamaitice agus staidéar ábhartha eile ag an tríú leibhéal. Tá cur chuige ilsnáithe á ghlacadh, mar a leagtar amach thíos. Coimisiúnófar measúnóirí neamhspleácha seachtracha le haghaidh gach snáithe den taighde.

  Tábla 1: Béim gach snáithe athbhreithnithe

  Snáithe

  Béim

  1

  Scrúdú ar thionchar Tionscadal Mata ar fheidhmíocht scoláirí sa mhatamaitic sa tsraith shóisearach.

  2

  Scrúdú ar thionchar Tionscadal Mata ar fheidhmíocht scoláirí sa mhatamaitic sa chás ina dtéann siad ar aghaidh chuig staidéar matamaitice ag an tríú leibhéal. 

  3

  Scrúdú ar thionchar Tionscadal Mata ar fheidhmíocht scoláirí sa mhatamaitic sa tsraith shinsearach.

   

  Cuireadh an chéad agus an dara snáithe den athbhreithniú seo i gcrích in 2017. Tá CNCM ag iarraidh tograí anois le haghaidh an tríú snáithe, ina gcoimisiúnófar taighdeoir nó grúpa taighdeoirí chun tabhairt faoi thaighde ina scrúdófar tionchar Tionscadal Mata ar fheidhmíocht scoláirí sa mhatamaitic sa tsraith shinsearach.

  An chaoi le tairiscint a chur isteach

  Is féidir teacht ar an iarratas ar thairiscintí ach logáil isteach ar eTenders.

  Caithfear tairiscintí a sheoladh tríd an mbosca poist leictreonach atá ar http://etenders.gov.ie/

  Caithfear na tairiscintí a fháil faoina 5.00 i.n. Dé hAoine, 22 Feabhra 2019.