NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Polasaí Twitter

Bainistíonn foireann na Meán Sóisialta an cuntas Twitter @NCCAie ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Clúdóidh na giolcacha forbairtí i gcuraclaim agus measúnú agus taighde gaolmhar agus obair le cúinsí luath-óige, scoileanna agus múinteoirí/cleachtóirí.

De ghnáth nuashonrófar ár gcuntas Twitter le linn uaireanta oifige, Luan-Aoine, ach seolfaimid giolcacha ó ócáidí lasmuigh de na huaireanta seo uaireanta.

Fáiltímid agus léifimid gach @message Ach ní bheidh sé de chumas orainn freagra a thabhairt ar gach ceann acu.

Ná cur eolas pearsanta/príobháideach san áireamh i do ghiolcacha chugainn. Is ar mhaithe le cosaint do shonraí pearsanta agus príobháideacha é seo.

Má leanann tú sinn, ní leanfaimid ar ais tú go huathoibríoch. Is ar mhaithe le cabhrú lenár lucht leanúna cuntais Twitter eile atá á leanúint againne a bhfaigheadh suim a bheith acu féin iontu a aithint atá sé seo. Má leanaimid cuntas Twitter ní chuireann sé tacaíocht in iúl. Má dhíleanaimid, nílimid ach ag néatú ár n-amlíne

Gheobhadh go n-úsáidfí ath-ghiolcacha chun béim a chuir ar fhógraí ábhartha, go háirithe iad siúd ó chomhlachtaí Rialtais agus eagraíochtaí oideachais eile. Ní chuimsíonn ath-ghiolcacha tacaíocht. Mar ghníomhaireacht státseirbhíse, ní bheimid ag glacadh páirte in aon díospóireachtaí/phlé páirtí polaitíochta.

Ní chuirfear seoladh teachtaireacht trí Twitter san áireamh mar dhul i dteagmháil leis an CNCM d’fheidhmeanna oifigiúla. Más gá duit teagmháil a dhéanamh linn d’fheidhm oifigiúil nó má tá eolas de dhíth ort seol r-phost chugainn ag R-phost más é do thoil é, nó seiceáil ár suíomh gréasáin – www.ncca.ie