NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Curaclam Teanga na Bunscoile Report on the consultation on the draft curriculum for Stage 3 and 4/Céim 3 agus 4

Siar

Bhí comhairliúchán poiblí ar an dréacht Churaclam Teanga na Bunscoile do rang a trí go rang sé idir an 19 feabhra agus 4 Belataine 2018. D'úsáid an comhairliúchán réimse leathan struchtúir. Bhí ceistneoir ar líne, aighneachtaí scríofa, grúpaí fócais, seimineáir comhairleach, obair le scoileanna agus cruinnithe le páirtithe leasmahara san áireamh. Tharla comhairliúcháin suntasach leis na scoileanna, múinteoirí agus páistí ón Líonra Teanga Bunscoile. Ó Samhain 2017 agus Aibreáin 2018, bhí scoileanna timpeall na tíre ag pleanáil agus ag múineadh dréacht an churaclaim.