NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Séanadh Dlíthiúil

Séanadh Dlíthiúil

Cuirtear an t-eolas ar an suíomh gréasáin seo ar fáil d’fheidhmeanna eolais ghinearálta amháin, ar mhaithe le seirbhís phoiblí. In ainneoin go bhfuil gach iarracht déanta le cruinneas an eolais atá ar an suíomh gréasáin seo a chinntiú, ní thugann an CNCM ná a fhoireann aon ghealltanas, cúram ná baránta ina leith seo, agus ní ghlacaimid aon dliteanas a éiríonn as aon earráid nó easnamh. Ceartófar earráidí nó easnaimh a chuirtear in iúl don CNCM dá luaithe agus gur infheidhmithe iad a cheartú.

Cuirtear aon tuairim, dearcadh agus treoir a leagtar amach sa suíomh gréasáin seo ar fáil ar mhaithe le heolas ginearálta amháin, agus ní airbheartaíonn siad a bheith mar chomhairle dlíthiúil nó mar léirléamh cinntitheach den dlí. Ba cheart d’aon duine a bhíonn ag cuimhneamh ar chaingean dlí a thabhairt i dtaca le haon ábhar a leagtar amach sa suíomh gréasáin seo comhairle a fháil ó chomhairleoir proifisiúnta atá cáilithe go cuí.

Níor cheart glacadh le haon dearcadh, tuairim nó treoir a leagtar amach sa suíomh gréasáin seo mar dhearcadh cinntitheach an CNCM. I dtaca leis seo, forchoimeádann an CNCM an ceart cinntí a dhéanamh atá difriúil ó aon dearcadh, tuairim nó treoir a bhfaigheadh a bheith leagtha amach sa suíomh gréasáin seo.

Cuirtear aon naisc ón suíomh gréasáin seo chuig suíomhanna gréasáin eile, nach gcaomhnaíonn an CNCM, ar fáil ar mhaithe le háisiúlacht amháin, agus níor cheart glacadh leo mar thacú de chuid an CNCM leis an ábhar nó na cleachtaí de chuid na suíomhanna gréasáin sin nach nglacann an CNCM aon fhreagracht astu.

 

Nasc Cosanta Sonraí

Baineann cosaint sonraí le cosaint do bhuncheart príobháideachais agus do cheart smacht a chleachtadh ar an úsáid a bhaintear as do chuid eolais phearsanta. Is í aidhm an tsuímh gréasáin seo a leanas cabhrú leat na cearta seo a chleachtadh tríd an eolas atá de dhíth ort a thabhairt duit.

http://www.dataprivacy.ie/