NCCA logo

Primary curriculum review and redevelopment seminars synthesis report

Return

The NCCA held five curriculum seminars between March 2018 and January 2019. The seminars gave participants opportunities to consider the key points emerging from the research papers, and to discuss and tease out these points from different perspectives. This report is a synthesis of some of the main themes of these discussion

This report identifies seven themes which emerged across the five curriculum seminars. These themes raise issues of a general nature that participants felt were germane to the process and outcomes of the review and redevelopment work.

Rinne an CNCM cúig sheimineár curaclaim a reáchtáil idir Márta 2018 agus Eanáir 2019. Ag na seimineáir, tugadh deis do rannpháirtithe na príomhphointí ag éirí as na páipéir thaighde a mheas agus na pointí seo a phlé agus a scagadh ó pheirspictíochtaí éagsúla. Ag gach seimineár dhírigh eochairchainteoirí ar ghné thábhachtach de curaclam na bunscoile.

 Aithnítear sa tuarascáil seo seacht téamaí a tháinig chun cinn sna chúig sheimineár maidir le hathfhorbairt an churaclaim. Baineann na téamaí seo le ceisteanna ginearálta a mheas rannpháirtithe a bheith ábhartha maidir le próiseas agus torthaí na hathfhorbartha