An Mheitheal Forbartha do Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí

Title Name
Cathaoirleach Tomás Mac Pháidin
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta Pádraig Ó Beaglaoich
An Roinn Oideachais Eibhlín Ní Scannláin
Aontas Múinteoirí Éireann Claire Markey
Aontas Múinteoirí Éireann Rose O'Mahony
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Joan Brennan
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí: Iar-bhunoideachas Mairéad Ní Chatháin Uí Chonchúir
Comhchoiste na mBainisteoirí Seosaimhín Ní Dhomhnalláin
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Pádraig Mac Giolla Thuile
Cumann Meánmhúinteoirí Éireann Eithne Coyne
Cumann Meánmhúinteoirí Éireann Ann Loughnane
Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha Seán MacDonncha
Tuismitheoirí na Gaeltachta Áine Uí Neachtain
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Rióna Ní Fhrighil
Comhalta comhthofa Neasa Ní Chuaig
Comhalta comhthofa Bernardine Nic Giolla Phádraig
An Gréasán do Mhúinteoirí Gaeilge Joanne Ní Choileáin
Foras na Gaeilge Seosamh Ó Coinne