Senior Cycle Review Consultation Document/ Cáipéis Chomhairliúcháin ar an Athbhreithniú ar an tSraith Shinsearach

This document outlines the areas for further development emerging from the second phase of senior cycle review. This document forms the basis of the public consultation. Tugtar breac-chuntas sa doiciméad seo ar na réimsí le haghaidh tuilleadh forbartha a tháinig chun cinn as an dara céim den athbhreithniú ar an tsraith shinsearach. Tugann an doiciméad seo bonn don comhairliúchán poiblí.

Return

This document outlines the areas for further development emerging from the second phase of senior cycle review. This document forms the basis of the public consultation.

Tugtar breac-chuntas sa doiciméad seo ar na réimsí le haghaidh tuilleadh forbartha a tháinig chun cinn as an dara céim den athbhreithniú ar an tsraith shinsearach. Tugann an doiciméad seo bonn don comhairliúchán poiblí.

  • Subject: Senior cycle review consultation
  • Type: Consultation document
  • Rights: © 2019 National Council for Curriculum and Assessment. All Rights Reserved.