Bunscoil

Cuireann an chuid seo forléargas ar fáil maidir leis an obair a dhéanann an CNCM chun tacú le foghlaim pháistí ó Naíonaín Shóisearacha go Rang a Sé. Tá sé mar aidhm ag Córas Bunoideachais na hÉireann oideachas iomlánaíoch a chur ar fáil do pháistí ionas gur féidir leo gach buntáiste ar féidir leo a bhaint amach sa saol a bhaint amach agus an poitéinseal atá acu mar dhaoine aonair a aimsiú.

Nuacht is déanaí

Féach ar Gach Ceann