Cláir agus Príomhscileanna

The Leaving Certificate programme is provided through three routes. Students have an opportunity to do a transition year between junior cycle and senior cycle.

Oideachas na sraithe sinsearaí a thugtar ar an tréimhse oideachais a leanann an tsraith shóisearach.  Soláthraítear an clár ar thrí bhealach. Tá deis ag an scoláire idirbhliain a dhéanamh idir an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach. Leagtar amach fís d'oideachas na sraithe sinsearaí, le cur síos ar na luachanna ar a bhfuil sí bunaithe agus na prionsabail atá ag múnlú athbhreithniú agus forbairt churaclam agus mheasúnacht na sraithe sinsearaí in I dTreo na Foghlama. Tugtar eolas ann, freisin, ar churaclam na sraithe sinsearaí, ar phríomhscileanna, ar mheasúnú agus ar theastasú, agus ar fhoghlaim sa tsraith shinsearach.