Acmhainní do thuismitheoirí

Mar thuismitheoir, tá ról ríthábhachtach agat in oideachas do pháiste. Tá roinnt acmhainní forbartha ag an CNCM chun cabhrú leat tacú le foghlaim do pháiste sa bhunscoil. Tá roinnt díobh ar fáil i dteangacha éagsúla.

Ag Foghlaim Gaeilge sa Bhaile

Tá do pháiste ag foghlaim Gaeilge ar scoil mar chuid de Churaclam Teanga na Bunscoile. Cuireadh an acmhainn seo le chéile chun cabhrú le tuismitheoirí tacú lena bpáistí agus iad ag foghlaim na Gaeilge. Déanann gach bileog leide cur síos ar ghníomhaíochtaí is féidir le tuismitheoirí a dhéanamh le pháiste sa bhaile ‘as Gaeilge’. Ba chóir go mbainfeadh do pháiste agus tú féin sult as an ábhar seo agus go mbeadh an bhéim ar úsáid na Gaeilge.

 

Acmhainní chun tacú le foghlaim agus forbairt do leanaí sa bhunscoil ó na naíonáin shóisearacha go rang a sé