Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim

Eolas chun tacú le múinteoirí agus scoileanna agus pleanáil churaclaim ar bun acu.

Image of two teachers sitting at desk planning.

Seo Linn Leabhrán Ullmhúcháin i gcomhair Teagaisc agus Foghlama

Leabhrán atá deartha chun tacú le múinteoirí agus ceannairí scoile le hullmhú don teagasc agus don fhoghlaim.

Seo Linn- Leabhrán Ullmhúcháin i gcomhair Teagaisc agus Foghlama

Ó foilsíodh an Curaclam Teanga Bunscoile, tá múinteoirí ag ceistiú cén tionchar a bhíonn ag an athrú curaclaim seo ar phleanáil seomra ranga.

Chun tacú le múinteoirí i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta, forbraíodh treoir trí chomhoibriú faoi stiúir na Roinne Oideachais agus ina bhfuil scoileanna / múinteoirí, an CNCM, an CNOS, agus an FSGM páirteach.

Tá sé mar aidhm ag an Treoir tacú le gach múinteoir agus ceannaire scoile trí thuiscint athnuaite a sholáthar ar an gcaoi a léirítear pleanáil agus ullmhúchán don teagasc agus don fhoghlaim sa seomra ranga.

 

Ullmhúchán don teagasc agus don Fhloghlaim- Cásanna a thaispeánann cuir chuige muinteoirí i leith ullmhúcháin 

Múinteoir Sarah - Rang a Cúig Play Múinteoir Sarah - Rang a Cúig Múinteoir Sarah - Rang a Cúig
Múinteoir Máire- Naíonáin Shóisearacha Play Múinteoir Máire- Naíonáin Shóisearacha Múinteoir Máire- Naíonáin Shóisearacha

Ullmhúchán don Teagasc agus don FhloghlaimImeacht Seolta   

Seimineár Gréasáin - Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Play Seimineár Gréasáin - Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Seimineár Gréasáin - Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim
Siúlóid doiciméad Play Siúlóid doiciméad Siúlóid doiciméad
Painéal Idirghníomhaireachta Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Play Painéal Idirghníomhaireachta Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim Painéal Idirghníomhaireachta Ullmhúchán don Teagasc agus don Fhoghlaim
Plé painéil Play Plé painéil Plé painéil