Athfhorbairt na Sraithe Sinsearaí

Tá an tSraith Shinsearach á hathfhorbairt, tar éis próiseas cuimsitheach athbhreithnithe. Féachfar, leis an obair thábhachtach seo, leis an eispéireas oideachais a fheabhsú agus le foghlaim agus gnóthachtáil fhiúntach a chinntiú sa tsaith shinsearach do gach uile fhoghlaimeoir.