Measúnú

Is próiseas é measúnú a bhaineann le gineadh, bailiú, taifeadadh, léirmhíniú, úsáid agus tuairisciú fianaise ar fhoghlaim i ndaoine aonair, i ngrúpaí nó i gcórais, agus braitheann sé ar roinnt uirlisí agus modhanna. Cuireann measúnú oideachais faisnéis ar fáil maidir le dul chun cinn foghlama. Ag cur le taithí mhúinteoirí, phríomhoidí, thuismitheoirí agus pháistí an Churaclaim Bhunscoile, cuireann an CNCM réimse tacaíochtaí ar fáil do scoileanna in úsáid measúnaithe mar chuid de chleachtadh laethúil an tseomra ranga.