Measúnú agus Tuairisciú

Cuireann measúnú sa tsraith shóisearach an scoláire i gcroílár an phróisis foghlama agus bíonn deis ann bealaí nua foghlama a aimsiú agus raon scileanna níos leithne a bheidh le measúnú.