Forbairtí Oideachais Luath-Óige

Tá Aistear á nuashonrú agus comhairliúchán á reáchtáil ag CNCM.

Is é Aistear an creat curaclaim do pháistí in Éirinn ó bhreith go sé bliana d’aois is ea Aistear. Tá sé bunaithe ar 12 Phrionsabal agus úsáideann sé 4 Téama idirnasctha chun cur síos a dhéanamh ar fhoghlaim agus ar fhorbairt leanaí: Folláine; Féiniúlacht agus Muintearas; Cumarsáid; agus Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht.