Ag cothú dea-chaidrimh

Gheobhaidh tú moltaí anseo faoi conas ab’ fhéidir le réamhscoileanna agus le scoileanna comhoibriú lena chéile chun caidreamh gairmiúil a chothú agus chun saineolas agus taithí a roinnt faoi thimpeallacht foghlama, faoi churaclam agus faoi oideolaíocht a chéile.