Ag obair le tuismitheoirí - le caomhnóirí

Comhiarracht idir theaghlaigh, réamhscoileanna agus scoileanna atá sa tacaíocht a thugann siad go léir don aistriú ón réamhscoil go dtí an bhunscoil.  Tá moltaí sna físeáin seo faoi conas rannpháirtíocht na dtuismitheoirí a/na gcaomhnóirí a spreagadh.