Eolaíocht na hArdteistiméireachta - Comhairliúchán ar dhréachtsonraíochtaí

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag dul i gcomhairle faoi dhréachtsonraíochtaí do Bhitheolaíocht, Ceimic agus Fisic na hArdteistiméireachta. Beidh an comhairliúchán ar siúl ón 8 Nollaig 2023 go dtí an 23 Feabhra 2024.


Is é cuspóir an chomhairliúcháin aiseolas a bhailiú a chabhróidh le bonn eolais a chur faoi obair na ngrúpaí forbartha do Bhitheolaíocht, Ceimic agus Fisic na hArdteistiméireachta chun na dréachtsonraíochtaí a bheachtú sula gceadófar agus sula bhfoilseofar iad go críochnaitheach.


Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoi na comhairliúcháin thíos: