Saol Scoile Páistí

Tuarascáil 4: Aistrithe

25 Lúnasa, 2022

Saol Scoile Páistí

Is staidéar náisiúnta fadaimseartha modhanna measctha ar an mbunoideachas in Éirinn é Saol Scoile Páistí (SSP), ar cuireadh tús leis in 2019. Tá Tuarascáil 4 dírithe ar an aistriú ón réamhscoil go dtí an bhunscoil. Ní hamháin gur eachtra thábhachtach é an t-aistriú isteach sa bhunscoil i saol an pháiste, is eachtra thábhachtach i saol an teaghlaigh é chomh maith. Leis an tuarascáil a léamh, tabhairt cuairt ar: https://cslstudy.ie/ga/nuacht/