Innealtóireacht

Cuireadh tús le forbairt sonraíochta nua le haghaidh Innealtóireacht na hArdteistiméireachta.

Cuireann CNCM comhairle ar an Aire Oideachais faoi chúrsaí curaclaim agus measúnaithe don oideachas luathóige, do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Mar chuid den athfhorbairt níos leithne ar an tsraith shinsearach, táthar ag súil go gcuirfear an tsonraíocht nua le haghaidh Innealtóireacht na hArdteistiméireachta i bhfeidhm i scoileanna ó Mheán Fómhair 2026. Beidh ról lárnach ag Meitheal Forbartha Innealtóireacht na hArdteistiméireachta san obair seo. Cuimsíonn an mheitheal seo ainmnithe de chuid na gcomhpháirtithe oideachais agus príomhghníomhaireachtaí oideachais eile.

Is féidir eolas a fháil ar an obair forbartha ábhair thíos lena n-áirítear an cháipéis eolais agus treoir don athbhreithniú don ábhar seo, agus nóta ó gach ceann de chruinnithe na meithle forbartha. 

Ba é an chéad chéim in athfhorbairt na hArdteistiméireachta ná páipéar Cúlra a fhorbairt agus achoimre don athbhreithniú ar an ábhar.

Beidh comhairliúchán poiblí ar an bpáipéar cúlra agus ar an mbeagán eolais ar siúl ón 8 Aibreán 2024 go dtí an 17 Bealtaine 2024.

Tá an comhairliúchán ar an bPáipéar Cúlra agus Coimre don Athbhreithniú ar Innealtóireacht na hArdteistiméireachta dúnta anois. 

Tháinig an mheitheal forbartha do Innealtóireacht na hArdteistiméireachta le chéile ar an 27 Feabhra 2024 agus cuirfidh sé forbairt sonraíochta athfhorbartha mar gheall ar an treoir chomhaontaithe chun cinn.  

Is féidir teacht ar chuir síos bheaga ar na cruinnithe a tharla go dtí seo anseo thíos.