Matamaitic Fheidhmeach

Tá Matamaitic Fheidhmeach san Ardteistiméireacht bunaithe ar fhisic mhatamaiticiúil.