Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha

Tá an comhairliúchán poiblí mar chuid den Athbhreithniú ar léargais luath ar na sonraíochta um Litearthachta sna Meáin Dhigiteacha na sraithe sóisearaí oscailte anois.

Tá an comhairliúchán poiblí mar chuid den Athbhreithniú ar léargais luath ar na sonraíochta um Litearthachta sna Meáin Dhigiteacha na sraithe sóisearaí oscailte anois.

Teastaíonn ó CNCM tuairimí a fháil ó réimse páirtithe, lena n-áirítear páirtithe leasmhara oideachais, múinteoirí atá ag cleachtadh a ngairme agus scoláirí ar spéis leo cur leis an athbhreithniú ar léargais luatha seo.

Is féidir leat páirt a ghlacadh trí aighneacht scríofa a chur isteach, agus úsáid á baint as an teimpléad seo. Seol chuig consultations@ncca.ie agus bain úsáid as “Aighneacht Scríofa Litearthacht sna Meáin Dhigiteacha na Sraithe Sóisearaí” i líne an ábhair.

Beidh CNCM i dteagmháil freisin le scoileanna in a bhfuil an gearrchúrsa Litearthachta sna Meáin Dhigiteacha ar fáil lena n-aiseolas a bhailiú trí chuairteanna scoile agus trí cheistneoir ar líne.

Cuirfear deireadh leis an bpróiseas athbhreithnithe seo Dé Luan an 29ú Bealtaine ag 5 in.

Déanfar anailís ar an aiseolas go léir agus foilseofar tuarascáil ar Léargais Luatha.

Tuilleadh eolais: