Teanga agus Cultúr na Síne

Tá an comhairliúchán poiblí mar chuid den Athbhreithniú ar léargais luath ar na sonraíochta um Teanga agus Cultúr na Síne oscailte anois.

Tá an comhairliúchán poiblí mar chuid den Athbhreithniú ar léargais luath ar na sonraíochta um Teanga agus Cultúr na Síne oscailte anois.

Teastaíonn ó CNCM tuairimí a fháil ó réimse páirtithe, lena n-áirítear páirtithe leasmhara oideachais, múinteoirí atá ag cleachtadh a ngairme agus scoláirí ar spéis leo cur leis an athbhreithniú ar léargais luatha seo.

Is féidir leat páirt a ghlacadh trí aighneacht scríofa a chur isteach, agus úsáid á baint as an teimpléad seo. Seol chuig consultations@ncca.ie agus bain úsáid as “Aighneacht Scríofa Teanga agus Cultúr na Síne na Sraithe Sóisearaí” i líne an ábhair.

Beidh CNCM i dteagmháil freisin le scoileanna in a bhfuil an gearrchúrsa Teanga agus Cultúr na Síne  ar fáil lena n-aiseolas a bhailiú trí chuairteanna scoile agus trí cheistneoir ar líne.

Cuirfear deireadh leis an bpróiseas athbhreithnithe seo Dé Luan an 29ú Bealtaine ag 5 in.

Déanfar anailís ar an aiseolas go léir agus foilseofar tuarascáil ar Léargais Luatha.

Tuilleadh eolais: