Taighde agus Foilseacháin

Chun athbhreithniú agus athfhorbairt a dhéanamh ar an gcuraclam bunscoile, ní mór tuiscint chuimsitheach a bheith againn ar staidéir churaclaim agus foilseacháin faoin gcuraclam, idir náisiúnta agus idirnáisiúnta.  Tugtar aird freisin ar thaighde faoi churaclaim agus ar threochtaí i leith curaclam ar an leibhéal idirnáisiúnta.