Grúpa Forbartha Corpoideachais na Sraithe Sóisearaí

Teideal Ainm
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Simon Cullen
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Andrew Phelan
An Roinn Oideachais Niamh Barry
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Adam Gratton
Cumann Múinteoirí Corpoideachais na hÉireann Gareth Coyle
Comhchoiste na mBainisteoirí John Michael Porter
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Siobhan O’Keeffe
Aontas Múinteoirí Éireann Aoife Nash