Grúpa Forbartha OSPS/OCG Bunscoile

Teideal Ainm
Cathaoirleach Karin Bacon
CIBE Orla Kelly
CPSMA Paul O’Donnell
Comhalta comhthofa Caitriona Ní Cassaithe
Comhalta comhthofa Bernadette Wrynn
Comhalta comhthofa Anne Dolan
Comhalta comhthofa Michael Byrne
An Roinn Oideachais Jean Pender
IFUT Sandra Austin
Cumann Múinteoirí Éireann John Driscoll
Cumann Múinteoirí Éireann Órlaith Ní Foghlú
Cumann Múinteoirí Éireann Anne-Marie Ferry
Cumann Múinteoirí Éireann Paula Galvin
NABMSE Bridann O’Callaghan                      
Oide David Brennan