Grúpa Forbatha Bitheolaíochta

Teideal Ainm
Cathaoirleach Majella Dempsey
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Jamie McInerney
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Walter Walsh
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Lily Cronin
Comhalta comhthofa Eilish Broderick
Comhalta comhthofa Brian Bowe
An Roinn Oideachais Noreen McMorrow
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Clive Monahan
Ibec Charles Dolan
Cumann na Múinteoirí Eolaíochta Éireannacha Margaret Hourigan
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Muriel Grenon
Comhchoiste na mBainisteoirí Róisín Moore
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-bhunscoile) Julie Walls
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Ruth Richards
Aontas Múinteoirí Éireann Paula Moriarty
Aontas Múinteoirí Éireann Mary Murphy
Cumann an Ardoideachais Teicneolaíochta Don Faller