Grúpa Forbatha OSPS/OCG Iar-bhunscoile

Teideal Ainm
Cathaoirleach Blathnaidh Colhoun
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Patricia Carney
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Deirdre Mac Donald
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Karen Ryan
Comhalta comhthofa Orla McGowan
Comhalta comhthofa Aoife Neary
An Roinn Oideachais Siobhán Aherne
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Pauline Egan
Comhchoiste na mBainisteoirí Rita Meagher
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-bhunscoile Mai Fanning
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Siobhan O'Higgins
Aontas Múinteoirí Éireann Scátha Ní Fhearghail
Aontas Múinteoirí Éireann Úna Kirk