Teanga Chomharthaíochta sa Curaclam Príomhshrutha

Tugtar eolas sa tuarascáil thaighde seo maidir le soláthar curaclaim do theanga chomharthaíochta i sé limistéir idirnáisiúnta.

Tugtar eolas sa tuarascáil thaighde seo maidir le soláthar curaclaim do theanga chomharthaíochta i sé limistéir idirnáisiúnta. Scrúdaítear faisnéis a bhaineann le gach earnáil – luath-óige, bunscoil agus iar-bhunscoil.  

Teanga Chomharthaíochta sa Curaclam Príomhshrutha 

Scrúdaítear sa tuarascáil:

  • an fhís atá mar bhonn agus thaca le teanga chomharthaíochta a chur san áireamh sa churaclam príomhshrutha 
  • áit agus eagar Theanga Chomharthaíochta sa churaclam 
  • céimeanna forbartha i bhfoghlaim na Teanga Chomharthaíochta 
  • measúnú agus ullmhúchán don dul chun cinn 
  • na príomhchumasóirí agus oideolaíocht a thacaíonn le foghlaim Theanga Chomharthaíochta 

Tacóidh an fhaisnéis ón tuarascáil seo le forbairt churaclam Theanga Chomharthaíochta na hÉireann in Éirinn. Tá sé i gceist bonn eolais a sholáthar, seachas samplaí ‘dea-chleachtais’ a chur chun cinn.