Corpoideachas na hArdteistiméireachta

Cuireadh tús le forbairt sonraíochta nua le haghaidh Chorpoideachas na hArdteistiméireachta.

Cuireann CNCM comhairle ar an Aire Oideachais faoi chúrsaí curaclaim agus measúnaithe don oideachas luathóige, do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Mar chuid den athfhorbairt níos leithne ar an tsraith shinsearach, táthar ag súil go gcuirfear an tsonraíocht nua le haghaidh Chorpoideachas (CO) na hArdteistiméireachta i bhfeidhm i scoileanna ó Mheán Fómhair 2026. Beidh ról lárnach ag Meitheal Forbartha Chorpoideachas na hArdteistiméireachta san obair seo. Cuimsíonn an mheitheal seo ainmnithe de chuid na gcomhpháirtithe oideachais agus príomhghníomhaireachtaí oideachais eile.

Is féidir eolas a fháil ar an obair forbartha thíos lena n-áirítear an treoir don athbhreithniú don ábhar seo, agus nóta ó gach ceann de chruinnithe na meithle forbartha.

 

Ba é an chéad chéim in athfhorbairt Chorpoideachas na hArdteistiméireachta ná achoimre don athbhreithniú ar an ábhar.

 

Cruinniú 1 COAT, 27 Feabhra 2024

Cruinniú 2 COAT, an 9 Aibreán 2024

An early enactment review was scheduled to be undertaken by NCCA when the first cohort of students had completed the course but this plan was suspended in March 2020 due to the Covid-19 pandemic. It was not possible to commence the review until the 2022 - 2023 school year, when students had completed the curriculum and assessment arrangements as set out in the curriculum specification.
This early enactment review of LCPE was completed in 2023 to gather feedback and explore:

  • how the curriculum is being enacted and how it could be improved
  • the student experience of learning and assessment
  • how teachers are working with the curriculum.


The report on the early enactment review presents an overview of the consultation conducted as part of the review, followed by a summary of the findings. Based on the findings from the review, the report concludes with key insights and recommendations for modifications to the specification.


Reader’s note:

This report was approved by the Council in May 2023. It contains recommended responses to the findings of the review, which are outlined in tables 3 and 4 (pages 14 and 15). The recommendations in Table 3 were for immediate implementation, while Table 4 outlines recommendations for consideration by the Leaving Certificate PE Development Group.

Due to the acceleration of the redevelopment of senior cycle, announced by the Minister for Education in September 2023, the Leaving Certificate PE commenced its work in February 2024 alongside the other Tranche 2 subjects. This approach ensures that the updating of the curriculum will be aligned to the broader redevelopment of senior cycle.

The recommendation in Table 3 to remove Personal Exercise and Fitness as an option for the Performance Assessment will now be considered by the Development Group as part of its broader considerations. The recommendations in Table 4 will be considered in light of the broader redevelopment in senior cycle including the parameters for the design of Additional Assessment Components in the development of specifications for all Tranche 2 subjects.

The updated LC PE curriculum will be introduced in schools in September 2026.