Grúpa Forbartha Corpoideachas

Teideal Ainm
Cathaoirleach Joao Costa
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Andrew Robb
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Michelle O’Brien
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Jack Neylon
Physical Education Association of Ireland Alan Finnegan
Comhalta comhthofa Sarah Bonar
Comhalta comhthofa Geraldine Diver
An Roinn Oideachais Niamh Barry
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Mark Bonfil
SOLAS Liz Moynihan
Comhchoiste na mBainisteoirí John Michael Porter
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Mary Gleenon
Aontas Múinteoirí Éireann Michael Friel
Aontas Múinteoirí Éireann Gerard O’Callaghan
Cumann an Ardoideachais Teicneolaíochta Sharon Courtney
Oide Mike Storey
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Brendan O'Keeffe