Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Cuireadh tús le forbairt sonraíochta nua le haghaidh Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta.

Cuireann CNCM comhairle ar an Aire Oideachais faoi chúrsaí curaclaim agus measúnaithe don oideachas luathóige, do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Mar chuid den athfhorbairt níos leithne ar an tsraith shinsearach, táthar ag súil go gcuirfear Nascmhodúil leasaithe do Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) i bhfeidhm i scoileanna ó Mheán Fómhair 2026. Beidh ról lárnach ag an Meitheal Forbartha ar athfhorbairt ar Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta san obair seo. Cuimsíonn an mheitheal seo ainmnithe de chuid na gcomhpháirtithe oideachais agus príomhghníomhaireachtaí oideachais eile.

Is féidir eolas a fháil ar an obair forbartha thíos lena n-áirítear an cháipéis eolais agus treoir don athbhreithniú don ábhar seo, agus nóta ó gach ceann de chruinnithe na meithle forbartha. 

Ba é an chéad chéim in athfhorbairt Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta ná páipéar cúlra agus coimre a fhorbairt don athbhreithniú ar an ábhar.

Beidh comhairliúchán poiblí ar an bpáipéar cúlra agus ar an mbeagán eolais ar siúl ón 8 Aibreán 2024 go dtí an 17 Bealtaine 2024. . Tugaimid cuireadh duit a bheith páirteach agus do thuairim a chur in iúl ar an bPáipéar Cúlra agus ar an Achoimre tríd an nasc thíos:

Bain úsáid as an bhformáid aighneachta thuas le do thoil chun aiseolas a thabhairt ar an bpáipéar cúlra agus ar an treoir, mar ní féidir glacadh le formáidí eile.

Tá an comhairliúchán ar an bPáipéar Cúlra agus Coimre don Athbhreithniú ar Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta dúnta anois. 

Tháinig an meitheal forbatha le haghaidh Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT) le Chéile an 24ú Feabhra 2024 agus cuirfear forbairt sonraíochta nua chun cinn tar éis na treorach a bhaineann leis an Doiciméad Faisnéise.

Cruinniú 1: 24 Feabhra 2024

Cruinniú 2: 12 Aibreán 2024

Cruinniú 3: 22 Bealtaine 2024