Grúpa Forbartha LCVP

Teideal Ainm
Cathaoirleach Caroline Mc Hale
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Hughie Harvey
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Derek Hobbs
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Chanelle Hogan
Institution of Guidance Counsellors Paul Kelly
Comhalta comhthofa Feargal Flanagan
Comhalta comhthofa Ronan Heavey
An Roinn Oideachais Gary McConway
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Clodagh Kelly
SOLAS Louise McAvin
Comhchoiste na mBainisteoirí June O'Brien
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Marian O'Regan
Aontas Múinteoirí Éireann Lisa Noone
Aontas Múinteoirí Éireann Joseph O’Donnell
Oide Shane Kirwan
Cumann an Ardoideachais Teicneolaíochta John Pender