Pas Oideachais

Tacaíonn ábhair an Phas Oideachais le haistriú faisnéise ar an scoláire ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil. Ba cheart go mbainfidh scoileanna úsáid as na hábhair seo ó 2014/2015 ar aghaidh.

Tacaíonn ábhair an Phas Oideachais le próiseas 3-bhealach maidir le haistriú faisnéise ar an scoláire ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil.

 

Cuidíonn na foirmeacha seo a leanas le tacú le haistriú an scoláire ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil:

Is féidir le bunscoileanna tagairt a dhéanamh do na tacaíochtaí seo a leanas:

 

 

Eispéiris ó scoileanna

Gheobhaidh tú anseo na hábhair Pas Oideachais as a mbainfidh bunscoile do pháiste úsáid chun tacú le comhroinnt cuid den fhaisnéis faoina fhoghlaim/foghlaim leis an iar-bhunscoil. Comhroinnfidh an bhunscoil an fhaisnéis seo ach amháin tar éis dearbhú a fháil ón iar-bhunscoil go bhfuil do pháiste cláraithe.

 Comhroinn do thuairimí maidir leagan amach, dearadh agus scóip na n-ábhar aistrithe; ainmniú na míreanna aonair; príomhtheideal na n-ábhar aistrithe; agus próiseas úsáide na n-ábhar aistrithe. Le do thoil, seol ríomhphost maidir le do smaointe chuig transfer@ncca.ie