Bord don Luath-óige agus don mBunscoil

Teideal Ainm
Cathaoirleach
Mr. Joe Mc Keown
Better Start Ms. Catherine Healy
Childcare Committees Ireland Ms. Marie Cuddihy
Catholic Primary Schools Management Association Ms. Mary Meaney
Church of Ireland Board of Education Ms. Clare Halligan
IPPN Ms. Catríona O'Reilly
An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige Ms Eimear Carron
An Roinn Oideachais - Aonad Beartais Oideachais na Luathbhlianta Ms Elaine Hynes
An Roinn Oideachais Ms. Maria Mc Grath
An Roinn Oideachais Ms. Karen Murtagh
Education and Training Boards Ireland Ms. Nichola Spokes
Foras na Gaeilge Dr Máire Mhic Mhathúna
Irish Federation of University Teachers Mr. Des Carswell
Cumann Múinteóirí Éireann Ms. Ann Horan
Cumann Múinteóirí Éireann Mr. Diarmuid Creedon
National Association of Boards of Management in Special Education Ms. Éilis Dillon
National Collaborative of Voluntary Childcare Organisations Dr Audrey Johnston
National Parents Council  Ms. Carmel O’Shea
Pedagogy Learning & Education for the Early Years Ms. Annette Kearns
Oide Ms. Orla McKeirnan
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisíalta Dr Catherine Merrigan
Tusla Mr. Grant Landon