Grúpa Forbartha An Tíreolaíocht

Teideal Ainm
Cathaoirleach Domnall Fleming
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Declan Finnegan
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Margaret Fitzpatrick
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Edmund Hussey
Association of Geography Teachers of Ireland Peter Lydon
Comhalta comhthofa Seán Kelly
Comhalta comhthofa Sara Hannafin
An Roinn Oideachais Brendan O’Sullivan
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Dean Revins
SOLAS Ella Daly
Comhchoiste na mBainisteoirí Mary Galvin
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Paul Challoner
Aontas Múinteoirí Éireann Caroline Canny
Aontas Múinteoirí Éireann Laura O'Sullivan
Oide Eleanor Nilan
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Susan Pike