Grúpa Forbartha Béarla

Teideal Ainm
Cathaoirleach Karol Sadleir
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Colm McGee
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Siobhan O’Donovan
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Kate Barry
Irish National Organisation for Teachers of English Mikey Meally
Comhalta comhthofa Rachel Lenihan
Comhalta comhthofa Louise Heeran-Flynn
An Roinn Oideachais Kevin O’Donovan
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Chris Gavin
SOLAS Yvonne McKenna
Comhchoiste na mBainisteoirí Audrey O'Byrne
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Ivan Rusk
Aontas Múinteoirí Éireann Jean Beswick-Duignan
Aontas Múinteoirí Éireann Ursula O’Connor
Oide Nora Melia
Cumann an Ardoideachais Teicneolaíochta Jenny McDonnell
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Michael Griffin