Grúpa Forbartha Ráiteas Clár IdirBhliana

Teideal Ainm
Cathaoirleach Paul King
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Kieran Corcoran
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Pauline Nagle
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Margo McGann
Cumann na Múinteoirí Idirbhliana John Kerr
Comhalta comhthofa Fiona Hennessy
Comhalta comhthofa Derek Maher
An Roinn Oideachais Eibhlín Ní Scannláin
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Clare Bradley
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Elizabeth Meade
Institiúid na gComhairleoirí Treorach Aisling Haugh
Comhchoiste na mBainisteoirí Gerarda Lawler
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-bhunscoile) Glenda Groome
Cáilíocht agus Cáilíochtaí Éireann Marie Mattimoe
SOLAS Danielle Devlin
Aontas Múinteoirí Éireann Sean Ryan
Aontas Múinteoirí Éireann Kate Ní Bhriain