Grúpa Forbartha Staidéar Foirgníochta

Teideal Ainm
Cathaoirleach Seán O Broin
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Conor Glynn
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Peter Masterson
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann James Howley
TechnoTeachers Association Patrick McNamara
Comhalta comhthofa Ann Foley
Comhalta comhthofa Donal Canty
Comhalta comhthofa Marian Mulligan
An Roinn Oideachais Gavin Doyle
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Michael Lynch
SOLAS John Kelly
Comhchoiste na mBainisteoirí Brendan Waldron
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Martin Horan
Aontas Múinteoirí Éireann Stephen O’Brien
Aontas Múinteoirí Éireann Michael Hennessy
Oide Barry Nolan
Cumann na hOllscoileanna Éireannacha Trevor Hickey