Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta:

Gnó, Gníomhú ar son na hAeráide & Forbairt Inbhuanaithe agus Drámaíocht, Staidéar Scannán & Amharclainne

02 Feabhra, 2024

Comhairliúchán ar dréachtsonraíochtaí na hArdteistiméireachta:

Tá an comhairliúchán ar dhréachtsonraíochtaí do nGnó na hArdteistiméireachta, Gníomhú ar son na hAeráide & Forbairt Inbhuanaithe agus Drámaíocht, Scannánaíocht & Léann na hAmharclannaíochta oscailte anois.

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag dul i gcomhairle faoi dhréachtsonraíochtaí do Ghnó na hArdteistiméireachta, Gníomhú ar son na hAeráide & Forbairt Inbhuanaithe agus Drámaíocht, Scannánaíocht & Léann na hAmharclannaíochta. Beidh an comhairliúchán ar siúl ón 2 Feabhra go dtí 5 Aibreán 2024.

Is é cuspóir an chomhairliúcháin aiseolas a bhailiú a chabhróidh le bonn eolais a chur faoi obair na ngrúpaí forbartha don Gnó, Gníomhú ar son na hAeráide & Forbairt Inbhuanaithe agus Drámaíocht, Staidéar Scannán & Amharclainne chun na dréachtsonraíochtaí a bheachtú sula gceadófar go críochnaitheach í agus sula bhfoilseofar í.

Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoi na comhairliúcháin thíos: