Comhairliúcháin Ardteistiméireachta

le haghaidh ábhar Tráinse 2

08 Aibreán, 2024

Comhairliúcháin Ardteistiméireachta

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag dul i gcomhairle faoi Cáipéis eolais agus treoir don athbhreithniú ar Tráinse 2 ábhar na hArdteistiméireachta. Beidh an comhairliúchán ar siúl ón 8 Aibreán 2024 go dtí an 17 Bealtaine 2024.

Is é cuspóir an chomhairliúcháin aiseolas a bhailiú a chabhróidh le bonn eolais a chur faoi obair na ngrúpaí forbartha.

Is féidir leat tuilleadh a fhoghlaim faoi na comhairliúcháin thíos: